Pályázat a RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ színház- és rendezvényterem hasznosítására!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Béke utca 65., mint Ajánlatkérő) a RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ színház- és rendezvényterem, a hozzá tartozó helyiségek (öltözők) és terek (irodasor, alagsori raktárak, oldaltermek) hasznosítását együttműködő partner bevonásával tervezi.

 

A RaM – Radnóti Miklós művelődési központ fő funkciója olyan közösségi művelődést szervező intézmény működtetése, amely 6 fő funkciót biztosít úgy, hogy a lakosság lehető legszélesebb rétege – különösen ideértve az Újlipótvárosban élő embereket – számára nyújtson kulturális, közösségi és szabadidős szolgáltatásokat.

 1. A RaM-ot az alábbi funkciókkal üzemelteti az Önkormányzat:
 • kulturális, közművelődési funkció: színházi előadások, hangversenyek, más színpadi produkciók, kiállítások, tárlatok, kulturális események megrendezése vagy megszervezése,
 • idősek klubja: kényelmes elhelyezéssel, a tanulás, olvasás, világ dolgairól való tájékozódás korszerű eszközeivel, felolvasóestekkel, közszereplőkkel való találkozások, civil szervezetek rendezvényei számára alkalmas helyszínnel járul hozzá az idős emberek életminőségének javításához.
 • vendéglátó funkció: a`la carte étterem, kapcsolt büfé szolgáltatással.
 • kiállítási tér – galéria Kerengő: az aulában elsősorban a XIII. kerületi, illetve kerületi kötődésű művészeiknek biztosítunk időszakosan kiállítási teret.
 • könyvtár – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Radnóti Miklós Könyvtára, ahol a kölcsönzés mellett iskolás csoportok számára, előzetes bejelentkezés alapján könyvtári foglalkozás tartanak.
 • Rockcsarnok – A Rockmúzeum, mely a magyar rockzene emlékét, relikviáit hivatott őrizni. Bemutatják a Budapesti beat-zenekarok törzshelyeit, a magyar rockzene jeles személyiségeit, s emellett egyedülálló rádió- és lemezjátszó-múzeum is található, illetve számos hangszer, öltözék, és relikvia is kiállításra került.

 

A multifunkcionális épület elliptikus alaprajzú. Magában foglalja a 640 fő befogadására alkalmas 887 m²-es nagytermet (lsd 4. sz. melléklet). A paláston helyezkednek el a kiszolgáló és szekcionálható rendezvényterem helyiségek, valamint az irodasor.

 

Jelen ajánlatkérés tárgya az együttműködő partner kiválasztása.

Ajánlatkérő az együttműködést jogilag szabályozott, 2020. július 1-től 5+5 évre szóló megállapodásra alapozva tervezi.

Az ajánlattétel fontos kritériuma, a fizetendő bérleti díj mellett a nyújtott kulturális szolgáltatások mennyisége és minősége.

 1. Feladat meghatározása:
 • A kiválasztandó partner szabályozott feltételek között jogot és lehetőséget kap arra, hogy a többfunkciós teremben – az általa szervezett közönség előtt – produkcióikat mutasson be, ott rendezvényeket szervezzen, próbateremként használja, rendelkezzen a rendezvényteremhez tartozó öltözőkkel és irodahelyiségekkel.
 • A tervezett együttműködés lehetőséget nyújt a kiválasztandó partner számára ahhoz, hogy szabályozott feltételekkel „külső” produkciót, hozzon a RaM színháztermébe illetőleg különböző – az intézmény profiljába illő – rendezvényeket szervezzen.
 • A partner feladata (egyben lehetősége) a többfunkciós terem programjainak összeállítása, a közönségszervezés, a rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
 • A partner tevékenysége nem zavarhatja a RaM többi tevékenységét. Ennek biztosítása a partner szerződésben rögzítendő kötelessége és feladata.

 

 1. Elvárások az ajánlattevővel szemben:
 • magas művészi értéket képviselő repertoár birtokában van, a hazai művészeti kulturális életben ismertséggel rendelkezik,
 • rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal és apparátussal, amelyek szükségesek a produkciók előadásának optimális feltételeinek biztosításához, a terem üzemeltetéséhez, valamint a közönségszervezéshez egész éven át,
 • 2019-ben legalább 30 előadást tartottak vagy legalább 30 db, kulturális profilú rendezvényt szerveztek
 • az év legalább 200 napján vállalja magas művészi és kulturális értéket képviselő előadások, rendezvények megrendezését. Az előadások és rendezvények saját produkciók, illetőleg a partner által szervezett események lehetnek.
 • az év legalább 30 napján díjmentesen biztosítja az Önkormányzat számára a színházterem és öltözők használatát
 • üzleti tervvel tudja alátámasztani a biztonságos működést,
 • vállalja a közös költség és a közüzemi díjak megfizetését,
 • vállalja, hogy bérleti díjával hozzájárul a RaM működésének finanszírozásához.

 

 1. Teljesítés helye: RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ – 1133, Budapest, Kárpát u. 23.

 

 1. Helyszíni bejárás:
 • Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.
 • Helyszín: 1133 Budapest, Kárpát u. 23.
 • Időpont: 2020. március 3., kedd 11.00 óra

 

 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
 • az előzetes üzemeltetési, működtetési és művészeti koncepciót, (melynek minimális tartalma: küldetés meghatározás, technikai paraméterek, műsor és üzemeltetési koncepció, közreműködők és azok referenciái, szükséges engedélyek),
 • kulturális – közművelődési intézmény lévén, a RaM-ban végezni kívánt tevékenység kulturális mérték (azaz zártkörű rendezvények és nyílt kulturális események) arányát és irányvonalát,
 • kulturális célú tevékenység referenciát (nemzetközi, hazai elismertség, saját repertoár),
 • szakmai tervet a RaM-ban való működés első teljes évére (2020-2021. évad),
 • rendelkezésre bocsátott színpadtechnikai eszközpark (amennyiben rendelkezik ilyennel) leírását,
 • Ajánlattevő munkásságát, tevékenységét igazoló referenciák/ajánlások/ a szakmai személyzet önéletrajzát.
 • vállalt havi bérleti díj összegét (Színház és rendezvényterem, öltözők, irodasor, oldaltermek, alagsori raktárak)
 • vonatkozó üzleti tervét
 • saját repertoár felsorolását és ismertetését
 • stábjának szakmai kitüntetéseit.

 

 1. Bírálati szempontok:

Az ajánlatkérő értékeli:

 • a kulturális tevékenység célját, irányvonalát, a művészeti koncepciót,
 • teljeskörű üzemeltetésre vonatkozó ajánlatot és szakmai együttműködést,
 • a referenciákat és azok relevanciáját,
 • az ajánlattevő munkásságát, tevékenységét igazoló referenciákat/ajánlásokat/ a fontosabb szakmai személyzet önéletrajzát,
 • a hazai szakmai elismerések közül a kultúra, a közművelődés és az idegenforgalom területén szerzett elismeréseket,
 • a bérleti díj mértékét.

 

A beérkező ajánlatokat az Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány bírálati szempont alapján bírálja el.

I. Bírálati szempont – Szakmai szempontok

Súlyszám

I.1. Művészeti koncepció kidolgozottsága

30

I.2. Kulturális programok aránya az üzleti rendezvényekhez képest az egy éves rendezvénysorozaton belül (százalékban megadva)

10

I.3. Ingyenesen biztosít extra rendezvénytechnikát és működik együtt az évente vállalt 30 nap önkormányzati, kerületi kulturális és közművelődési rendezvények lebonyolításakor? (Igen/Nem)

10

I.4. Hány jegyet biztosít a kerület lakosainak ingyenesen a nyilvános előadásaira? (db/előadás)

10

I.5. Rendelkezik saját repertoárral? (Igen/Nem)

5

I.6. Rendelkezik hazai szakmai elismeréssel? (Igen/Nem)

5

I.7. Rendelkezik színházteremben használható rendezvénytechnikai eszközparkkal? (Igen/Nem)

5

 

II. Bírálati szempont – Pénzügyi szempont

Súlyszám

II.1. Megajánlott bérleti díj (bruttó Ft)

25

 

Az I.1. szakmai szempontra adható pontszám esetében az Ajánlatkérő a Művészeti koncepció kidolgozottságának értékelésekor elősorban az alábbi elemeket veszi figyelembe és pontozza:

 • lokális érintettség (újlipótvárosi kulturális hagyományok, szellemi örökség tekintetében),
 • előadóművészeti tevékenység: színház és táncművészeti, zenés szórakoztató előadások aránya,
 • repertoár változatossága ,
 • minden korosztály számára elérhető előadóművészeti tevékenység.

 

Az I.2. értékelési szempontnál megjelölt kulturális programok arányára az alábbi pontszám szerezhető:

 

I.2. pontban megjelölt részszempontra adható pontszámok

(a kulturális programok magasabb aránya több pontot ér)

Pontszám

Kulturális programok aránya az éves rendezvénysorozatban 20% alatt

1

Kulturális programok aránya az éves rendezvénysorozatban 21 – 50 % között

3

Kulturális programok aránya az éves rendezvénysorozatban 51 – 60 % között

5

Kulturális programok aránya az éves rendezvénysorozatban 61 – 75 % között

7

Kulturális programok aránya az éves rendezvénysorozatban 75 – 90 % között

8

Kulturális programok aránya az éves rendezvénysorozatban 90 % felett

10

 

Az I.3., az I.5 részszempontoknál az ajánlattevők „igen” válasz esetén 10 pontot, a „nem” válasz esetén 1 pontot kapnak.

Az I.4., a II.1. szempontok esetében a nagyobb ajánlat ér több pontot.

Az I.6. részszempontoknál a kiíró az igazolt szakmai díj vagy elismerés relevanciáját és szintjét értékeli (helyi, fővárosi, állami díj). Az IGEN válasz esetén az ajánlathoz csatolni kell a díj certifikációját.

Az I.7. pontra adott IGEN válasz esetén az ajánlathoz csatolni kell a rendezvénytechnikai eszközparkot részletesen bemutató műszaki leírást (eszközök neve, darabszáma, fő műszaki jellemzői), melynek relevanciáját kiíró értékeli.

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze.

 

 Értékarányosítás módszere

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

ahol:

P:                       a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:                   a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin:                   a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb:               a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

Avizsgált:              a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

ahol:

P:                       a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:                   a pontskála felső határa
Pmin:                   a pontskála alsó határa
Alegjobb:               a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált:              a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

 

Szakmai alkalmasság minimumkövetelménye:

Az alkalmasság minimumkövetelménye:

M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben kulturális intézmény (színházterem, művelődési ház/közösségi tér/kultúraközvetítő intézmény) üzemeltetésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

M/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha tevékenysége során rendelkezik a felhívás feladását megelőző 2 évben éves szinten minimum 3000 fős látogatószámmal.

 

M/3 Alkalmas az Ajánlattevő, ha 2019-ben legalább 30 előadást tartottak vagy legalább 30 db, kulturális profilú rendezvényt szerveztek.

Igazolási mód:

Az ajánlat benyújtásakor az Ajánlattevőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek.

M/1. Az Ajánlattevő által az ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 évben végzett kulturális intézmény (művelődési ház/közösségi tér/kultúraközvetítő intézmény) üzemeltetésének ismertetése, megadva legalább a teljesítés idejét; a teljesítés helyét.

 

M/2. Az Ajánlattevő nyilatkozatával, hogy tevékenysége során rendelkezik a felhívás feladását megelőző 2 évben éves szinten minimum 3000 fős látogatószámmal. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tevékenység/program helyszínét, főbb jellemzőit.

 

M/3 Ajánlattevő nyilatkozatával, hogy 2019-ben legalább 30 előadást tartottak vagy legalább 30 db, kulturális profilú rendezvényt szerveztek. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a programok helyszínét, főbb jellemzőit.

 

 1. Egyéb feltételek

9.1. Ajánlattevő a benyújtott ajánlatban köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy nincsen köztartozása, helyi adó tartozása, egyéb adótartozása. Ajánlatkérő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében a tartozás hiányát az alábbi linken ellenőrzi: http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes. Amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy az Ajánlattevőnek együttes nullás adóigazolást kell benyújtania az ajánlat részeként

A helyi adótartozás és egyéb adótartozás fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlat részeként.

9.2. Az ajánlatkérő lehetővé teszi a közös ajánlattétel lehetőségét. Ez esetben szükséges csatolni a közös ajánlattevők együttműködését szabályozó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemlegesen felelnek.

9.3. Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.

9.4. Az ajánlatkérőt jelen ajánlatkérés alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

9.5. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával ajánlati kötöttségük keletkezik, amely az ajánlatkérésben meghatározott eredményhirdetési időpontot követő legalább 30 napig fennáll.

9.6. Amennyiben a kihirdetett nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép vagy az ajánlatát visszavonja, úgy az ajánlatkérő jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni.

9.7. Az ajánlattevő részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon, hitelesítésen a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) megállapítható, hogy az aláíró személy az ajánlattevő képviseleti joggal felruházott személye. Amennyiben az ajánlattevő cégszerű aláírásához cégpecsét is tartozik, akkor az aláírás mellé az is kötelező.

9.8. Az eredményes eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembevételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

 

 1. Ajánlattételi határidő: 2020. március 25. (szerda) 16.00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, elektronikus úton kell benyújtani a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divízió részére a titkarsag@kult13.hu e-mail címre.

 

 

Mellékletek:

 

rezsi és közös költség kalkuláció a 2020. évre

felolvasólap

nyilatkozat

bérelhető területek alaprajza

 

Pályázati kiírás