HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 16. életévet be nem töltött pályázók szülei/gondviselői részére