FELHÍVÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ - CIVIL NAP - 2018. FEBRUÁR 3.

 

 

 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 

a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKULT13 Divíziója által a XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja elnevezésű, 2018. február 3-án a RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központban megrendezésre kerülő programra

 

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKULT13 Divíziója Felhívást tesz közzé a Civil napon történő részvétel regisztrációjára. A regisztrációs jelentkezés célja az egyes Szervezetek társadalmi kapcsolatainak erősítése, közösségi megjelenési lehetőségeik bővítése, továbbá a Rendezvény színvonalának emelése a rendelkezésre álló infrastruktúrális és anyagi eszközök okszerű és hatékony felhasználása útján.

 

1.) Azok a Szervezetek regisztrálhatnak, amelyeknek

 

a) bejegyzett székhelyük a XIII. kerület közigazgatási területén van, vagy

b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XIII. kerület közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,

c) és tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XIII. kerület lakossága érdekében végzik.

 

2.) A regisztráló Szervezet az alábbi tevékenységeknek a Rendezvényen történő bemutatása, népszerűsítése érdekében kaphat megjelenési lehetőséget:

 

a) egészségügyi prevenció ill. rehabilitáció, egészséges életmód,

b) szociális és karitatív tevékenység,

c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység,

d) oktatás, képzés, képességfejlesztés, játék,

e) tudományos ismeretterjesztés,

f) nemzeti, etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

g) nemzetközi szervezetek tevékenységének segítése, bemutatása,

h) zöld gondolat, természetvédelem, környezetvédelem,

i) gyermek- és ifjúsági programok,

j) gyermek- és ifjúságvédelem,

k) közrend, közbiztonság védelme.

 

A Rendezvényen üzleti célú termékmegjelenítés, egyéb üzleti-, gazdasági-, vallási és politikai tevékenység, promóció nem végezhető.

 

3.) A regisztrációs jelentkezés bírálati szempontjai:

 

a) a részvételi jogosultságnak 1. pontban foglaltak szerinti igazolása,

b) a részvételi felhíváshoz mellékelt regisztrációs adatlapon bemutatott, a szervezetek alapszabályuk szerinti tevékenységükkel releváns saját programja, annak az adott rendezvényhez való kapcsolódása

 

A regisztráció a regisztrációs adatlap letöltése után, a kért információk beírásával és  szalkailajos@kult13.hu  címre történő visszaküldésével érvényes!

 

A regisztráció határideje: 2017. december 5.

 

A regisztrált jelentkezés elbírálásának határideje: 2017. december 15.

 

A regiszrált jelentkezések elbírálásában javaslattételi joggal rendelkezik a XIII. kerületi Civil Kerekasztal saját soraiból megválasztott eseti bizottság, a döntést a SKULT13 Divízió hozza meg.

 

A bírálat eredményéről a SKULT13 Divízió elektronikusan értesíti a regisztrált szervezeteket.

 

Programterv

Regisztrációs lap