Közadat szolgáltatás [2011/II]

Érvényes: 2011. június 1.

Érvényes: 2011. június 1.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok. 1
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők. 1
1.1.1. Elérhetőségi adatok. 1
1.1.2. A szervezeti struktúra. 1
1.1.3 A szerv vezetői 1
1.3. Gazdálkodó szervezetek. 2
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv. 4
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. 4
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre. 4
2.3. Közszolgáltatások. 5
2.4. A szerv nyilvántartásai 6
2.5. Nyilvános kiadványok. 6
2.8. Pályázatok. 8
2.9. Közérdekű adatok igénylése. 8
2.10. Közzétételi listák. 8
III. Gazdálkodási adatok. 9
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések. 9
3.1.1.Vizsgálatok, ellenőrzések listája. 9
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 9
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok. 9
3.1.3. A működés eredményessége, teljesítmény. 9
3.1.5. Működési statisztika. 9
3.2. Költségvetések, beszámolók. 9
3.2.1. Éves költségvetések. 9
3.2.2. Számviteli beszámolók. 9
3.2.3. A költségvetés végrehajtása. 9
3.3. Működés 10
3.3.1. A foglalkoztatottak. 10
3.3.2. Támogatások. 10
3.3.3. Szerződések. 10
3.3.4. Koncessziók. 10
3.3.5. Egyéb kifizetések. 10

 

Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése
XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye
1131 Budapest, József Attila tér 4.
Postacíme:1555 Budapest, Pf. 34.
Telefonszáma: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843
Faxszáma: +36 1 349 8151
Központi elektronikus levélcíme: kult13kult13
A honlap URL-je: http://kult13.hu

Nyitva tartás H-P 8-20.00
hétvégén: rendezvények függvényében

1.1.2. A szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) + az egyes szervezeti egységek feladatai
A szervezeti és működési szabályzat, és a felépítés ábrája megtekinthető a hivatkozásra kattintva.

1.1.3 A szerv vezetői
Ügyvezető igazgató: Bubics Ádám, 2010. január 1-jétől
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+36 1 320 3844,
fax: +36 1 349 8151
bubicsadamkult13

Ügyvezető igazgató helyettes: Kapuvári Beatrix
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+36 1 320 3844
fax: +36 1 349 8151
kapuvaribeatrixkult13

Pénzügyi igazgató: Pecsők Éva
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+36 1 320 3842
fax: +36 1 349 8151
pecsokevakult13

Szakmai igazgató: Papp György
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+36 1 320 3842
fax: +36 1 349 8151
pappgyorgykult13

Üzemeltetési igazgató: Meyer Gábor
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+36 1 320 3842
fax: +36 1 349 8151
meyergaborkult13

Rendezvénytechnikai igazgató: Pintér Balázs
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+36 1 320 3842
fax: +36 1 349 8151
pinterbalazskult13

Marketing igazgató: Juszel Aliz
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+36 1 320 3843
fax: +36 1 349 8151
juszelalizkult13

Iránytű - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda:
szakmai igazgató:Rapi István
1136 Budapest, Pannónia u. 34.
+36 1 339 3700
+36 1 339 3701
iranytukult13


Felügyelő bizottsági tagok:
Szabó Eszter
dr. Gregoritsné Fuchs Gabriella
Oláh Péter

Fiel Edit (könyvvizsgáló)


1.3. Gazdálkodó szervezetek
XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1131 Budapest, József Attila tér 4.
1555 Budapest, Pf. 34.
+36 1 320 3842
+36 1 349 8151
infokult13
www.kult13.hu
Az Nkft. alaptevékenysége az alapító által az alapító okiratban, valamint a közművelődési megállapodásban / közszolgáltatási szerződésben megfogalmazottak teljesítése.
alapító okirat_2010.02.11.pdf
közszolg. szerződés
közszolg. szerződés módosítás 1
Közszolg. szerződés módosítás 2
-
Közhasznú alaptevékenységi körök
-
58.11 Könyvkiadás
18.20 Egyéb sokszorosítás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
82.99 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.20 Alapfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
59.14 Filmvetítés
90.01 Előadó-művészet
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 Alkotóművészet
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
85.52 Kulturális képzés
93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
85.51 Sport, szabadidős képzés
93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.09 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
-
A Társaság Ksztv. 26. § b) bekezdés szerinti cél szerinti tevékenységi körei:
-
47.61 Könyv kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem
55.20 Üdülési egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
49.39 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése
-
A Társaság a közhasznú tevékenységekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjába foglalt közhasznú tevékenységi körök közül a következőket végzi:
„1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatá¬sok,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások."
-
A gazdálkodó szervezetben az önkormányzat részesedésének mértéke 100 %.
-
A gazdálkodó szervezet képviselőjének neve: Bubics Ádám ügyvezető igazgató (2010. január 1-jétől)

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
1139 Budapest, Béke tér 1.
1555 Budapest, Pf. 10.
+36 1 452 4200
http://www.bp13.hu/
onkorm@bp13.hu

Ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálata
1139 Budapest, Béke tér 1.
1555 Budapest, Pf. 10.
+36 1 452 4200
Fax: +36 1 452 4172
ugyfelszolgalat@bp13.hu
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
2.3. Közszolgáltatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
Közhasznú alaptevékenységi körök:
58.11 Könyvkiadás
18.20 Egyéb sokszorosítás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
82.99 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.20 Alapfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
59.14 Filmvetítés
90.01 Előadó-művészet
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 Alkotóművészet
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
85.52 Kulturális képzés
93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
85.51 Sport, szabadidős képzés
93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.09 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
-
A Társaság Ksztv. 26. § b) bekezdés szerinti cél szerinti tevékenységi körei:
47.61 Könyv kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem
55.20 Üdülési egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
49.39 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése
-
A Társaság a közhasznú tevékenységekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjába foglalt közhasznú tevékenységi körök közül a következőket végzi:
„1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások."
-
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
A szervezet a közművelődési-kulturális, ifjúságszolgálati, művészetközvetítő, muzeális feladatokat Budapest XIII. kerületére kiterjedően és azt meghaladóan, fővárosi, egyes esetekben országos és nemzetközi érdeklődést is kiváltva magas színvonalon ellátja, a közösségeket és a személyi érdeklődést, igényszintet fejleszti, a közösségek alakulását elősegíti.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Állampolgári jogon történő igénybevétel.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
Az egyes szolgáltatások, események, rendezvények díjai egyedileg kerülnek kialakításra.

2.4. A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
Események és látogatók összesített statisztikája.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
Az adatkezelést a törvényi előírásoknak megfelelően végezzük.
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Események és látogatók összesített statisztikája.
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Honlapon közzétett, személyesen igényelhető. Amennyiben az igénylő az adatok hozzáférését nehezményezi az adatkezelő részéről, akkor az Nkft. ügyvezető igazgatójához vagy az Nkft. alapítójához (Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat) fordulhat panaszával.
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Fénymásolás önköltségi áron.

2.5. Nyilvános kiadványok
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
1. XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. - Műsorfüzet
2. Eörsi László - Juhász Katalin - Szabó Ivett: Angyalföld, 1956 - Emberek, sorsok, emlékek
3. Frank Ilona - Juhász Katalin: Fények-Mesterségek
4. Jelenics József - Budapest XIII. kerületének teljes utcanév lexikona
5. Juhász Katalin - Roboz László: Kerületünk hajdan és ma
6. Rajk Judit szerkesztésében: Lehel; tér - piac - vásár - csarnok
7. XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek Sorozat 8, 9, 10, 11, 12, 13. számai
8. XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek Sorozat 1, 4, 5, 6, 7. számai
9. A közművelődés házai Budapesten 4.
10. Váci út - Séta a magyar gyáripar főutcáján - kiállítás vezető
11. Gyűjteményismertető prospektus
Önkormányzat kiadványa:
12. A XIII. Kerület Kezdetektől Napjainkig (2. kiadás)
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ kiadványa - Műsorfüzet
A kéthavonta megjelenő kiadvány a XIII. kerületi közművelődési intézmények programját foglalja össze.

Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény kiadványai

Juhász Katalin - Roboz László: Kerületünk hajdan és ma
A könyv első felében a XIII. kerület különböző részeiről szóló leírásokat közöl a 20. század elejétől napjainkig. A második részben pedig fotókon mutatja be a kerület kiemelt pontjait, egymás mellé állítva ugyanazon terület mai és korábbi képét.

Frankl Ilona - Juhász Katalin: Fények - mesterségek
Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény jelenkori néprajzi kutatásainak eredménye a mű; a XIII. kerület kisiparos és kézműves mestereinek tevékenységét dokumentálja interjúkban és fotókon.

Eörsi László - Juhász Katalin - Szabó Ivett: Angyalföld 1956, Emberek, sorsok, emlékek
A könyv egyrészt 1956 angyalföldi történéseit mutatja be, levéltári kutatásokra támaszkodva, ill. a forradalom civil lakosságra gyakorolt hatását szemlélteti visszaemlékezésekkel, interjúkkal.
-
Rajk László, Juhász Katalin, Veres Gyula Zoltán, Gerő András, Haraszti Miklós, Bacsó Bori, Martinkó József, St.Auby Tamás, Borvendég Béla, Konrád György, Bálint István, Báthori Csaba, Szkárosi Endre; összeállította: Rajk Judit: Lehel, Tér - Piac - Vásár - Csarnok
A Lehel téri piac-csarnok épületének, az abban zajló zsibongó életnek bemutatása a könyv, többféle szemszögből, különféle szakterületek (művészettörténész, író, költő, építészmérnök, történész, néprajzkutató, építészkritikus, irodalomkritikus, kenyérárus stb.) művelőinek látásmódja szerint.

A HELYTÖRTÉNETI KLUB KIADVÁNYAI
HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK (jelenleg 13 jelent meg)

1. Nieder Iván: Hogyan alakult ki a XIII. kerület? - Egy építész szemével
4. Reichardt Ferenc: A Ganz Hajógyár története
5. Szalma Mária: Kassák Lajos a XIII. kerületben
6. Dr. Róbert Péter: „Védett" házak - Raoul Wallenberg tevékenysége kerületünkben
7. Hollósy B. Sándor: Hétház - Kilencház - Tizenháromház (A kerületi malomházak (munkáslakások) története)
8. Németh Marietta: A Margitsziget története
9. Dr. Róbert Péter: Kerületünk fürdői és uszodái
10. Seressné Döller Márta: Kerületünk egykori malmai
11. Szalma Mária: Kerületünk kávéházai
12. Dr. Róbert Péter: Kerületünk postatörténete
13. Dr. Róbert Péter: Kórház a Szabolcs utcában
14. Eörsi László: 1956 a XIII. kerületben (már nem kapható)
15. Dr. Bokor István: A XIII. kerületi vallási közösségek tablója (már nem kapható)
16. Sáska János: A Nyírő Gyula Kórház története
17. Dr Róbert Péter - Zsinagóga Angyalföldön
18. Dr Horváth Péterné: Schlick Ignác vasöntő és a Schlick-gyár története

ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNYOK
-
(A Helytörténeti Klubbal közös kiadvány): Budapest XIII. kerületének teljes utcanév-lexikona
Lexikonszerűen veszi sorra a könyv a kerület utcaneveit, leírva ugyanazon utca korábbi elnevezéseit, az utca történetét, a hozzáfűződő érdekességeket, az utcanév eredetét, az utca behatárolását.
-
Önkormányzati kiadás:
Gellért Lajos, dr. Juhász Katalin, Pappné Vőneki Erzsébet: A XIII. kerület, kezdetektől napjainkig
Színes album a XIII. kerületről történeti áttekintéssel, sok régi és jelenkori fotóval. A bemutatás kiterjed a népességre, közigazgatásra, szociálpolitikára, lakáshelyzetre, kultúrára, iparra, egyházi életre, oktatásra, sportra stb., illetve a kerülethez kötődő írókra, költőkre.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
A kiadványok megtalálhatóak szervezeti egységeinknél. Ingyenes kiadványainkat rendszeresen terítjük a kerületben.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
XIII. Kerületi Közművelődési Nkft. Műsorfüzete - INGYENES
AHGY KIADVÁNYAI (2008. augusztus 26.)
•Eörsi László, Juhász Katalin, Szabó Ivett: Angyalföld 1956 - Emberek, sorsok, emlékek 1050.- Ft
•Frank Ilona - Juhász Katalin: Fények-Mesterségek 1260.- Ft
•Jelenics József: Budapest XIII. kerületének teljes utcanév lexikona 1500.- Ft
•Juhász Katalin, Roboz László: Kerületünk hajdan és ma 1500.- Ft
•LEHEL Tér-Piac-Vásár-Csarnok 1800.- Ft
•XIII. Kerületi Helytörténeti Füzetek Sorozat 8, 9, 10, 11, 12, 13 SZÁMAI 200.- Ft
•XIII. Kerületi Helytörténeti Füzetek Sorozat 1, 4, 5, 6, 7 SZÁMAI 415.- Ft
•Közművelődés házai Budapesten 4. rész 1050.- Ft
•Váci út - Séta a magyar gyáripar főutcáján - kiállításvezető 100.- Ft
•Gyűjteményismertető prospektus (ingyenes)
Önkormányzat kiadványa:
•A XIII. Kerület Kezdetektől Napjainkig (2. kiadás) 1880.- Ft

2.8. Pályázatok
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
Szervezetünk nem ír ki pályázatot!

2.9. Közérdekű adatok igénylése
Az igénylő e-mailben, a honlapon keresztül és személyesen igényelheti a közérdekű adatok, dokumentumok megismerését. A jelzését követően a titkárság egyezteti vele azt a 10 napon belüli időpontot, amikor a kért dokumentációba betekinthet, arról kérésére - saját költségére - másolatot készítünk.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Titkárság és gazdasági egység.
1131 Budapest, József Attila tér 4.
+361 320 3842
Fax: +36 1 3498151
kult13kult13

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A 307/2007. (XI. 9.) Korm.rend.-ben előírt közművelődési statisztikai adatszolgáltatást végezzük évente, amely személyazonosításra alkalmatlan módon összegző adatokat tartalmaz.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nincs.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nincs.

2.10. Közzétételi listák
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
- A működési, szolgáltatás-igénybevételi, beszámolói közlések, valamint az alapító okiratba foglalt közhasznú tevékenységgel és gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok közzététele a www.kult13.hu oldalon, az 1997. évi CLVI. tv. 7.§. (3) bek. d) pontja szerint.
- A számviteli törvény szerinti beszámoló, az alapító okirat és a közszolgáltatási szerződés megtekinthető a Fővárosi Cégbíróságon is. (Cgj.sz.:01-09-891284.)
-
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
A szervezetre nem vonatkozik.
-


III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1.Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Nem volt.
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Nem volt.
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Nem volt.

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
A havi eseményszámról és látogatottságról szóló statisztika:
2010. évi statisztika

3.1.5. Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A havi eseményszámról és látogatottságról szóló statisztika:

2010. évi statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2008-ban
Tulajdonosi támogatás 220 146 e Ft,
Saját működési bevétel: 52 438 e Ft.
2009-ben
Tulajdonosi támogatás 235 146 e Ft,
Saját működési bevétel: 107 099 e Ft.

3.2.2. Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Lásd csatolva a közhasznúsági jelentést, amelynek része a számviteli beszámoló is.
közhasznúsági jelentés_2010.pdf

3.2.3. A költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
Ilyen adatot nem tartunk nyilván.

3.3. Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma
60 fő
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
Munkabér: 26.700.000 Ft,
Költségtérítés:
saját gépkocsi használata 50.000 Ft/hó,
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.3.2. Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Ilyen adatot nem tartunk nyilván.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
Ilyen adatot nem tartunk nyilván.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Ilyen adatot nem tartunk nyilván.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére
Ilyen adatot nem tartunk nyilván.

3.3.3. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
Gépkocsi típusa: Mercedes Sprinter 515 /43 CDI
Beszerzési ára: bruttó 12.378.638 Ft
Szállító fél megnevezése: Pappas Auto Magyarország Kft.
Kapcsolódó dokumentumok: 1, 2, 3, 4.

3.3.4. Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Ilyen adatot nem tartunk nyilván.

3.3.5. Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Ilyen adatot nem tartunk nyilván.

 

Rendezvények

 • Gyere Kislány, gyere – Retro klub
 • Vakáció-akció MAXI - A nyár leghosszabb tábora!
 • Vakáció-akció MINI - A nyár leghosszabb tábora!
 • Ötven év, ötven felvétel fotókiállítás
  2017. április 25, 15:00
 • Gábor Imre kiállítása
  2017. május 9, 18:00
 • Meseország kiállítás
  2017. május 16, 18:00
 • Balogh István Péter kiállítása
  2017. május 18, 18:00
 • Mozgásban a kultúra! 2. kiállítás
  2017. május 24, 15:00
 • Császár Lilla kiállítása
  2017. május 24, 18:00
 • Varázsnap a Tücsöktanyán - Babaszínház
  2017. május 26, 10:30
 • Családi Játék Hétvége
  2017. május 26, 14:00 -
  2017. május 28, 18:00
 • „A kocka el van vetve” mini játék kiállítás
  2017. május 26, 18:00
 • PénteK13- A13 Színház: Péntek Rézi
  2017. május 26, 19:00
 • Óriás Játszótér Gyermeknap alkalmából
  2017. május 27, 14:00
 • Varázsnap a Tücsöktanyán - Gyereknap
  2017. május 27, 16:00
 • GESZTI - Létvágy koncert
  2017. május 27, 19:00
 • XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesztiválja
  2017. május 28, 10:00
 • Nyugdíjas filmklub - Szerelem a végzeten
  2017. május 30, 13:30
 • Százszorszép – a XIII. Kerületi Mozgáskorlátozott Alkotók Iparművészeti tárlata
  2017. május 31, 15:00
 • Testvérvárosi kiállítás
  2017. május 31, 17:00
 • Salusinszky Gyula kiállítása
  2017. június 8, 17:30
 • IV. Varázsgömb Mesefesztivál
  2017. június 11, 10:00 -
  2017. június 11, 18:00

 


Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat