Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

 

Rólunk

 

Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény a XIII. kerület kulturális és történeti örökségének megőrzésével, közreadásával foglalkozik. A kerület határain túl, országos, sőt nemzetközi körökben is ismertek és elismertek kiállításai, kiadványai, kutatási és múzeumpedagógiai tevékenysége. Az Év Múzeuma pályázat keretében 2003-ban az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága különdíját nyerte el. A gyűjtemény tevékenységét a kerületi Önkormányzat is támogatja, melyért 2000-ben elnyerte a Múzeumpártoló Önkormányzat címet.

Adametz Gyula Angyalföldről írt kerületi monográfiájában már 1947-ben felvetett a kerület múltbéli emlékeit gyűjtő intézmény (múzeum) alapításának szükségességét. A kerület történetére, múltjára vonatkozó különféle írásos és szóbeli emlékek gyűjtése tervszerű formában Budapest többi kerületéhez hasonlóan 1969-ben az MTV "fekete-fehér" című vetélkedő kerületi fordulójának megrendezésével egyidőben, illetve részben annak hatására kezdődött meg Jelenics József vezetésével, a József Attila Művelődési központban működő Angyalföldi Helytörténeti Klub szervezésében.

Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény megnyitására egy bő évtizeddel később, 1985. február 13-án került sor a XIII. kerületi KÖZÉRT által átadott, korábban bölcsődeként használt helyiségekben a Váci út 50. alatt. 2012-ben beköltöztünk az Angyalföldi József Attila Művelődési Központba, ahol hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között várjuk kedves látogatóinkat. Az intézmény tervei társadalmi munkában készültek, a kivitelezéshez az AUTÓVILL, a Lemezárugyár és az Akkumulátorgyár nyújtott anyagi támogatást. Az összesen 160 m2 -es alapterületből mintegy 80 m2 kiállítóteret és 40 m2 raktárteret alakítottak ki.

Ma gyűjteményünk a következő főbb gyűjteményi egységekből tevődik össze:

A közel 20 000 db-os tárgy-gyűjteményt elsősorban bútorok, használati tárgyak, öltözetdarabok, lakástextíliák, szerszámok, emléktárgyak alkotják. Külön is említést érdemelnek régi híradástechnikai eszközeink, amelyek között nagy számban vannak régi rádiók, drótos magnó stb.

Iratanyagunk (közel 7000 tétel) oklevelekből, igazolványokból, hivatalos iratokból, levelekből, munkaanyagokból áll. Adattárunkban (600 adattári egység) történeti leírásokat, kéziratos pályamunkákat, dolgozatokat, tanulmányokat őrzünk. Mintegy 13000 db aprónyomtatványunk van, amelyek között főként a kerület különböző intézményeiből származó nyomtatott meghívók, programok, hirdetések, szórólapok, tájékoztatók találhatók. Levelezőlap-gyűjteményünk körülbelül 4000 db-ból áll, de ezek között nagyon kevés a kimondottan kerületi vonatkozású.

Közel 22000 db-ból álló fotótárunk meglehetősen vegyes anyagot tartalmaz. Találhatók itt fekete-fehér és színes papírképek, fénymásolatok, diák, negatívok a kerületi fotósoktól, illetve itteni gyűjtésből, de más fotótárakban őrzött fotók reprodukciói is nagy számban vannak nálunk.

A numizmatikai gyűjtemény mintegy 1400 db vegyes anyagot: jelvényeket, érmeket tartalmaz.

2300 kötetes könyvtárunkban elsősorban a kerülettel kapcsolatos könyveket, történettudományi, fővárostörténeti kézikönyvek, bibliográfiákat gyűjtjük. Ezt egészíti ki a 14 féle újság, folyóirat több teljes évfolyama (kerületi újságok, üzemi lapok, valamint a honismereti, helytörténeti, muzeológiai, városvédelemmel kapcsolatos folyóiratok), valamint a csonkaperiodikák (mintegy 15000 db az újságkivágásokkal együtt) gyűjteménye, amely folyóiratok, újságok egy-egy példányszámából, vagy nem teljes sorozataiból, illetve sajtórepertóriumokból, újságkivágásokból áll.

Az elmúlt időszakban a gyűjteményt elsősorban kiállításainkkal kapcsolatosan gyűjtött anyagok gyarapították. Adattárunk elsősorban önkéntes gyűjtőink által írt és számunkra átadott kéziratos dolgozatokkal, tanulmányokkal gyarapodik.

 

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház
Újlipótvárosi Klub-Galéria
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
Kult13 Rendezvénytermek
Radnóti Miklós Művelődési Központ
Tücsöktanya Családi Játszóház és Kisdedóvó
VilágCsücsök Közösségi Tér

 


Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

DramaWorks logo 168x51.jpg